Kontakt oss

Hvis du har ideer, forslag eller andre innspill til hva Ditt-Bad bør inneholde, så ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker å gjøre Ditt-Bad så leser- og brukervennlig som mulig.
Takk for hjelpen. Ta kontakt med en av oss:

Ansvarlig Redaktør:
Stig Grindahl
Mob.: + 47 480 68 283
Epost: stig@ditt-bad.no

Fagredaktør:
Leif Sandtangen
Mob. +47 416 10 305
Epost: leif@ditt-bad.no

Jon Henriksen
Mob. +47 913 53 111
Epost: Jon@d-p.no

Annonser:
Ketil Sterner
Mob. + 47 957 66 566
Epost: ketil@vvsforum.no

Ansvarlig Utgiver
SG Kommunikasjon AS
Hjalmar Wessels vei 10
1721 Sarpsborg
Tlf. + 47 48 06 82 83
Epost: stig@ditt-bad.no