Nordmenn ønsker ikke å endre sine vaner for å redusere vannforbruket

Med enkle grep kan vi redusere vannforbruket

0
ANNONSE

I Norge er tilgangen til ferskvann nesten ubegrenset. Det kan se ut til at dette har gjort nordmenn bortskjemte og uforsiktige hva gjelder vannforbruk. GROHEs kartlegging “Vannbarometeret” viser nemlig at Norge er det landet i Norden der innbyggerne er minst villige til å gjøre enkle grep i hverdagen for å bidra til et mer bærekraftig forbruk.

Faktum er at nordmenn er de som har størst motvilje mot samtlige elleve tiltak for redusert vannforbruk som blir presentert i undersøkelsen.

Nordmenn har den minst positive holdningen til å redusere sitt eget vannforbruk i hele Norden. Det viser en undersøkelse Ipsos Norm har gjennomført på oppdrag fra GROHE. Flertallet av innbyggerne kan tenke seg å ta kortere dusjer og å stenge av vannet når de pusser tennene.

Når det gjelder tiltak som å stenge av vannet i dusjen mens man såper inn seg, å bruke oppvaskmaskin og å slutte med å bade i badekar, er ikke nordmenn like villige til å endre sine vaner. Der er de nemlig på bunn blant de nordiske landene. Norge er dessuten det landet som har den største andelen av innbyggere som sier at de ikke kan tenke seg å gjøre noe for å redusere sitt eget vannforbruk.

– Det er leit at nordmenn, sammenliknet med innbyggerne i de andre nordiske landene, har en mer negativ holdning til omstillinger som ville ha ført til å redusere landets vannforbruk. Årsaken til dette kan muligens være at Norge har nærmest ubegrenset tilgang til ferskvann.

Men slik ser det ikke ut over hele verden. Men vann er en livsnødvendig ressurs, og for å bidra til å holde konsumet på et rimelig nivå kan vannbesparende innovasjoner være nøkkelen til å få nordmenn til å venne seg til et mer bærekraftig forbruk, sier Anne Øiseth, Country Manager i GROHE.

Slik vil nordmenn redusere sitt vannforbruk
1. Stenge av vannet under tannpuss 59 %
2. Ta kortere dusjer 54 %
3. Stenge av vannet når jeg såper meg inn 41 %
4. Bruke vannbesparende VVS-produkter 34 %
5. Bruke oppvaskmaskin 32 %

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen er utført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet Ipsos Norm på oppdrag fra GROHE. Undersøkelsen ble gjennomført på nettet i perioden 24.–31. januar 2020. Til sammen har 4032 personer fra 18 år og oppover deltatt. Resultatet er statistisk signifikant og representativt for Sverige, Norge, Danmark og Finland.

For mer informasjon, kontakt:
Emilie Bjerke
Marketing Manager Norge
+47 22 07 20 70
EmilieMaria.Bjerke@grohe.com

Vedlegg

Hvor ofte dusjer du?

Spørsmål Totalt Sverige Finland Norge Danmark
Flere ganger om dagen 3 % 2 % 3 % 3 % 2 %
En gang om dagen 39 % 37 % 37 % 37 % 44 %
Annenhver dag 27 % 25 % 25 % 31 % 27 %
Flere ganger i uken 24 % 26 % 28 % 23 % 20 %
En gang i uken 5 % 6 % 5 % 5 % 4 %
Flere ganger i måneden 1 % 1 % 0 % 1 % 1 %
En gang i måneden 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %
Sjeldnere enn en gang i måneden 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Vet ikke 1 % 1 % 0 % 0 % 1 %
Dusjer ikke 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Hvor lenge dusjer du vanligvis?

Spørsmål Totalt Sverige Finland Norge Danmark
0–2 minutter 4 % 3 % 5 % 4 % 2 %
3–5 minutter 38 % 33 % 39 % 35 % 45 %
6–10 minutter 35 % 37 % 34 % 28 % 33 %
11–15 minutter 14 % 16 % 13 % 15 % 12 %
16–20 minutter 4 % 4 % 4 % 3 % 4 %
21–30 minutter 2 % 3 % 2 % 2 % 1 %
31–60 minutter 1 % 0 % 1 % 1 % 1 %
Mer enn en time 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Vet ikke 2 % 2 % 2 % 1 % 2 %

Hva av det følgende kunne du tenke deg å begynne med for å redusere ditt eget vannforbruk? (Flere valg)

Spørsmål Totalt Sverige Finland Norge Danmark
Skru av vannet når jeg pusser tennene 65 % 63 % 62 % 59 % 76 %
Ta kortere dusjer 54 % 48 % 53 % 54 % 60 %
Stenge av vannet når jeg såper meg inn 49 % 52 % 54 % 41 % 51 %
Bruke oppvaskmaskin 42 % 46 % 42 % 32 % 50 %
Bruke vannbesparende VVS-produkter, som f.eks. sparekran 39 % 39 % 38 % 34 % 44 %
Avkjøle kranvann i kjøleskap 30 % 33 % 26 % 15 % 47 %
Slutte å bade i badekar 22 % 26 % 18 % 13 % 31 %
Ta oppvasken i balje 20 % 13 % 39 % 5 % 23 %
Dusje sjeldnere 19 % 17 % 18 % 18 % 24 %
Gjenbruke vann ved matlaging, f.eks. kokevann 16 % 20 % 18 % 13 % 13 %
Slutte å trekke ned i do ved hvert dobesøk 15 % 15 % 21 % 8 % 18 %
Vet ikke 4 % 5 % 3 % 5 % 3 %
Ingenting 7% 9 % 6 % 10 % 4 %
Annet 2% 3 % 2 % 2 % 2 %

 

Kilde: Grohe

ANNONSE

Warning: A non-numeric value encountered in /home/dittbaduser/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352