Oppblomstring av Legionella

Høiax Connected har innebygget Legionellaprogram

0
ANNONSE

Reduserer du temperaturen på varmtvannsberederen, øker du risikoen for oppblomstring av legionella.

I disse strømsparetider så anbefaler VVS Eksperten ikke husholdninger å skru ned varmen på varmtvannsberederen, med mindre du har en smart varmtvannsbereder fra Høiax, her kan du lese hvorfor:

Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge. Her kommer enkle råd som bør følges for å redusere faren ytterligere.

Det anbefales at termostaten på varmtvannsberederen settes til 75 °C og at det varme vannet sirkuleres i vannsystemene fire ganger i året. Ved denne temperaturen vil legionellabakteriene dø raskt og gi god sikkerhet mot legionellabakterier.

Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 75 °C.

Høiax anbefaler ikke temperaturer under 60 °C på grunn av økt risiko for oppblomstring av legionella.

Investerer man i en moderne Smart varmtvannsbereder som Høiax CONNECTED så har denne automatisk Legionellaprogram innebygget.

Det vil si at varmtvannsberederen registrerer kontinuerlig vanntemperaturen i tanken. Dersom temperaturen går under 65 °C starter en tidsmåling. Dersom temperaturen er under 65 °C i den tid som er satt i appen (2-8 uker, kan velges av kunden selv), vil legionellaprogrammet starte automatisk kl 02.00 på natten. I appen kan man se hvor lang tid det har gått siden forrige legionellahemmende temperatur (>65 °C) og hvor lang tid det gjenstår til neste gang Legionellaprogrammet skal kjøres.

Kilde: VVS EKSPERTEN

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/legionellasmitte-hjemme-kan-forebyg/

ANNONSE

Warning: A non-numeric value encountered in /home/dittbaduser/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352